Què és el Fòrum?

El Fòrum del Talent és un espai de trobada per compartir noves mirades sobre el món, una proposta per reformular, per desaprendre, i per trobar-nos. Una proposta de diàleg per ajudar-nos a crear societats més cohesionades i conscients.

Entenem el Desenvolupament Local des d’un punt de vista ampli, com el conjunt d’iniciatives que afavoreixen un procés re-activador de l’economia i dinamitzador de las societats locals. El Desenvolupament Local incorpora necessàriament un enfocament integral; no només s’ha de tindre en compte el desenvolupament econòmic, si no que hem de fer del Montsià un bon lloc per viure. És un procés lent, complex i enriquidor, que ens ha de transportar cap a una comunitat adulta. Per això, el Fòrum és un espai de debat i d’intercanvi.