Filosofia

  • Impulsar des de baix i de manera transversal la cooperació com a valor clau de la comunitat territorial.
  • Fomentar l’esperit crític des del punt de vista constructiu.
  • Promoure el diàleg i la conversa com a eina mobilitzadora de coneixement.
  • Participació de tots els actors socials en la redefinició dels espais compartits.
  • Formació en creixement personal. Una societat d’individus sans genera una comunitat sana.