Filosofia

  1. Impulsar des de baix i de manera transversal la cooperació com a valor clau de la comunitat territorial.
  2. Fomentar l’esperit crític des del punt de vista constructiu.
  3. Participació dels infants i joves en la redefinició de l’espai, esdevenint així actors i protagonistes, no solament de les metodologies educatives, sinó dels escenaris on s’esdevenen.
  4. Formació en creixement personal. Una societat d’individus sans genera una comunitat sana.